Διαχείριση Πολυκατοικιών

Το κτίριο το οποίο διαχειρίζεστε αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, η διαχείριση του οποίου θα πρέπει να σας απαλλάσσει από το άγχος των καθημερινών αναγκών και να σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε την ημέρα σας απαλλαγμένη από αυτή τη σκέψη. Στην Dominus Home Partners έχουμε την διάθεση, την οργάνωση και την εμπειρία για να αναλάβουμε υπεύθυνα την πλήρη διαχείριση του κτιρίου σας και να επωμιστούμε όλες τις ευθύνες του διαχειριστή για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας σας. Βρισκόμαστε δίπλα σας για κάθε ανάγκη της πολυκατοικίας σας 24 ώρες το 24ώρο με φιλική διάθεση αλλά επαγγελματική αντιμετώπιση κάθε προβλήματος μικρού ή μεγάλου που θα προκύψει.

ΕΝEΡΓΕΙΕΣ-ΕΥΘYΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤH

 • Έκδοση και είσπραξη των κοινοχρήστων.

 • Ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων  των φωτοτυπιών των παραστατικών που αφορούν τις δαπάνες  του εκάστοτε μήνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 • Οικονομική διαχείριση κτιρίου (πληρωμές συνεργείων-λογαριασμών και εισπράξεις).

 • Προγραμματισμό και σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. (χωρίς επιπλέον επιβάρυνση)

 • Φροντίδα για τη  σωστή λειτουργία και τη συντήρηση της πολυκατοικίας.

 •  Μηνιαίος έλεγχος από υπάλληλο της εταιρείας

 • Μέριμνα για τη θέρμανση, κεντρική ή αυτόνομη, αερίου ή υγρού καυσίμου (η παραλαβή πετρελαίου γίνεται παρουσία ιδιοκτήτη).

 •  Όχληση των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών  από τον δεύτερο μήνα καθυστέρησης με επίσημο έγγραφο

 •  Δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων κοινοχρήστων τα οποία υπερβαίνουν τα 400,00€
  τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν την πολυκατοικία)

 • Οικονομικός απολογισμός κάθε χρόνο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΕΞΉΣ :

 • Έγκυρη απόφαση γενικής συνέλευσης

 •  Κανονισμός της πολυκατοικίας

 •   Πίνακας κατανομής χιλιοστών(μελέτη μηχανικό)

 •  Βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων των ιδιοκτητών

 • Κλειδιά κοινόχρηστων χώρων και εξώπορτας

 • Τηλέφωνα ιδιοκτητών και ενοικιαστών

 • Αποθεματικό